Szkoły średnie
UCZYĆ POZYTYWNIE – ALE DLACZEGO I JAK?
UCZYĆ POZYTYWNIE – ALE DLACZEGO I JAK?

streszczenie sesji

To, z czym przychodzi nam się zmagać w edukacji w ostatnich latach, zarówno Wam jako nauczycielom, jak i Waszym uczniom, pozytywnie raczej się nie kojarzy. Nadal utrzymują się skutki pandemicznej izolacji i przymusowej edukacji zdalnej, pogłębia się chaos administracyjny, a w dodatku wszystko wskazuje na to, że rok 2025 przyniesie wzrost wymagań związanych z egzaminem końcowym. Właśnie z tego powodu pozytywne przesłanie jest potrzebne, jak rzadko kiedy.

W mojej sesji pokażę, że inspiracją i realną pomocą mogą być dokonania psychologii pozytywnej, dyscypliny naukowej rozwijającej się dynamicznie w ostatnich kilkunastu latach. Znajdziemy tam cenne wskazówki:

  • jak odbudowywać wewnętrzne zasoby,
  • jak szukać psychicznego dobrostanu i długotrwałego poczucia zadowolenia z życia,
  • skąd czerpać siły do codziennej pracy z uczniami.
Wroć na górę