dr Paweł Fortuna

trener: dr Paweł Fortuna

krótkie bio

Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego (MBA) i Uniwersytecie SWPS (pozytywna organizacja). Od lat współpracuje ze środowiskiem nauczycieli, m.in. promując ideę szkoły bez ocen, nauczanie w klimacie outdoctrination, wprowadzanie niestandardowych metod nauczania, motywowania uczniów, itp. Prowadzi badania na styku psychologii, kognitywistyki i filozofii, m.in. rozwija autorską koncepcję cyberpsychologii pozytywnej. Publikuje m.in. w Current Psychology, Postdigital Science and Education, Journal of Consumer Behaviour, Human Technology. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek, w tym takich bestsellerów jak „Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę” i „Filmowy leksykon psychologii”. Trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną oraz czterokrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków).

Wroć na górę