Polityka prywatności

Data wejścia w życie: czerwiec 2015

Macmillan Polska Sp. z o.o.:
Polityka Prywatności

Macmillan Polska sp. z o.o. (dalej: „Macmillan Education”) przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Macmillan Education zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”). .

Zespół Macmillan Polska Sp. z o.o. („Macmillan Education”) szanuje Państwa obawy dotyczące prywatności i docenia Państwa współpracę z nami. Niniejsze Zasady ochrony prywatności w Internecie dotyczą danych osobowych gromadzonych przez nas w ramach tej witryny (dalej „Witryna”).

W Zasadach opisano rodzaje danych osobowych gromadzonych w ramach Witryny, sposób ich wykorzystywania, podmioty, którym dane te mogą być przekazywane, oraz decyzje, jakie Państwo jako użytkownicy mogą podjąć w odniesieniu do korzystania przez nas z tych danych.

Zobacz informacje na temat:

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Zasad ochrony prywatności w Internecie lub w celu zgłoszenia aktualizacji posiadanych przez nas danych osobowych lub preferencji użytkownika prosimy o kontakt z nami:

  • pocztą elektroniczną pod adresem:
    hueber@macmillan.pl
  • dzwoniąc pod numer
    +48 22 32 11 900
  • lub pisząc pod adresem:
    Macmillan Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
pełen kontakt
Newsletter
Wroć na górę