Informacje ochronie danych Facebook

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób, które dokonały subskrypcji fanpage Hueber poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Hueber portalu Facebook.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 146A.
 2. Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz inne informacje publikowane przez Ciebie na portalu Facebook, będą przetwarzane w celu prowadzenia fanpage Hueber oraz informowania za jego pomocą o naszych produktach, usługach oraz wydarzeniach, a także w celach analitycznych, aby monitorować sposób korzystania z fanpage’a.
 3. Podstawą prawną realizacji powyższych celów jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 4. Macmillan Polska będzie przechowywać Twoje dane osobowe do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.
 5. Masz prawo do żądania od Macmillan Polska dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu.
 6. Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Macmillan Polska poinformuje Cię o uwzględnieniu Twojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.
 7. Masz prawo do otrzymania podanych przez Ciebie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub do przesłania tego pliku innemu administratorowi.
 8. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania Ci informacji. Wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie wykorzystywania danych w tym celu.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Macmillan Polska.
 10. Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Macmillan Polska powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług technicznych i informatycznych, umożliwiającym przetwarzanie Twoich danych.
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem możesz kierować do inspektora ochrony danych firmy Macmillan Polska na adres mailowy iod@macmillaneducation.com lub listownie, na adres: Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Zasad ochrony prywatności w Internecie lub w celu zgłoszenia aktualizacji posiadanych przez nas danych osobowych lub preferencji użytkownika prosimy o kontakt z nami:

 • pocztą elektroniczną pod adresem:
  iod@macmillaneducation.com
 • lub pisząc pod adresem:
  IOD
  Macmillan Polska Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 134,
  02-305 Warszawa
pełen kontakt
Właścicielem i zarządcą tej witryny internetowej jest spółka działająca pod firmą Macmillan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133203, posiadająca NIP 527-22-56-489 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 420 000,00 zł.
Wroć na górę