Klauzula Informacyjna o ochronie danych osobowych Macmillan Polska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 134.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta Hueber.pl, pobierania bezpłatnych materiałów, przesyłania Ci informacji oraz korzystania z usług.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego celu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu rejestracji konta i pobierania bezpłatnych materiałów jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie poprzez usunięcie konta.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu przesyłania Ci informacji jest prawnie usprawiedliwiony interes Macmillan Polska w postaci promocji swojej oferty.
 6. Macmillan Polska będzie przechowywać Twoje dane osobowe do czasu usunięcia konta.
 7. W celu dopasowania kierowanej do Ciebie informacji będziesz podlegać profilowaniu w oparciu o sektor edukacji, w którym pracujesz.
 8. Masz prawo do żądania od Macmillan Polska dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu.
 9. Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Macmillan Polska poinformuje Cię o uwzględnieniu Twojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.
 10. Masz prawo do otrzymania podanych przeze Ciebie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi.
 11. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania Ci informacji. Wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie wykorzystywania danych w tym celu.
 12. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania; wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie profilowania i przedstawi Ci tego konsekwencje lub poinformuje Cię o przyczynach, dla których nie uwzględni sprzeciwu.
 13. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Macmillan Polska.
 14. Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Macmillan Polska powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług technicznych i informatycznych, umożliwiającym prowadzenie serwisu Hueber.pl oraz jego administrację.
 15. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem możesz kierować do inspektora ochrony danych firmy Macmillan Polska na adres mailowy iod@macmillaneducation.com lub listownie, na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
Wroć na górę