Katarzyna Sroka

trener: Katarzyna Sroka

krótkie bio

Katarzyna Sroka – nauczycielka języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi jako lektorka, nauczycielka metodyki oraz opiekun praktyk pedagogicznych; autorka licznych publikacji edukacyjnych i materiałów dydaktycznych; współautorka innowacji pedagogicznej nauczania języka niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej Przy dziecku po niemiecku; animatorka i moderatorka projektów Instytutu Goethego w Warszawie i Krakowie; członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Wroć na górę