dr hab. Katarzyna Nowakowska

trener: dr hab. Katarzyna Nowakowska

krótkie bio

dr hab. Katarzyna Nowakowska – adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2004–2008 Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, od roku 2004 Kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej i w kształceniu zawodowym nauczycieli języków obcych. Tłumaczka i autorka kilkudziesięciu prac, których tematyka dotyczy m.in. strategii zastosowania tekstów literackich w kształceniu językowym.  Jej zainteresowania związane są obecnie z badaniem teorii i praktyki dydaktyzacji obcojęzycznego tekstu literackiego. Współkierowała na UW dwoma międzynarodowymi projektami w ramach programu Leonardo da Vinci, kierowanymi do nauczycieli języków obcych

Wroć na górę