Szkoły średnie
„ZARZĄDZANIE SOBĄ” W PRACY NAUCZYCIELA – ENERGIA, MOTYWACJA, POSTAWA
„ZARZĄDZANIE SOBĄ” W PRACY NAUCZYCIELA – ENERGIA, MOTYWACJA, POSTAWA

streszczenie sesji

W moim wystąpieniu chciałabym odnieść się do roli nauczyciela pracującego z młodzieżą jako roli zawodowej, w której do podstawowych narzędzi pracy należą: własna osobowość, charakter, energia i postawa. Są to najważniejsze zasoby nauczyciela, na ogół nadmiernie eksploatowane w świecie rozmaitych form presji, zdominowanym przez niepewność i zmiany. Dlatego też chciałabym pokazać kluczowe elementy „zarządzania sobą” w odniesieniu do pracy nauczyciela oraz zwrócić uwagę na to, że chcąc utrzymać satysfakcję z pracy i unikać zawodowego wypalenia, musimy działać optymalnie, nie maksymalnie. Takie „urealnione” podejście pozwala nam utrzymać energię w dłuższym czasie. Podczas wystąpienia przywołam też kilka technik z podstaw zarządzania sobą, które można wykorzystać w swoim życiu i pracy.

Wroć na górę