Gimnazjum
Neurodydaktyka – dlaczego warto uczyć przyjaźnie dla mózgu
Neurodydaktyka – dlaczego warto uczyć przyjaźnie dla mózgu

streszczenie sesji

W pierwszej części rozmowy dr Marzena Żylińska próbuje odpowiedzieć na pytanie o powody zaskakująco słabych wyników polskich gimnazjalistów na egzaminie końcowym z języka obcego i w niedawnym europejskim badaniu poziomu kompetencji językowej. Odwołując się do wyników najnowszych badań nad mózgiem w procesie uczenia się, dr Żylińska postuluje radykalną zmianę podejścia do doboru treści nauczania i sposobów reagowania na błędy językowe. Apeluje też o poprawę relacji nauczyciel-uczeń jako fundamentu skutecznego procesu nauczania języka obcego.

Wroć na górę