Gimnazjum
Jak sprawić, by uczniowie w klasie czuli się bezpiecznie?
Jak sprawić, by uczniowie w klasie czuli się bezpiecznie?

streszczenie sesji

Dlaczego sukces w nauce języka obcego zależy m.in. od poczucia bezpieczeństwa ucznia w klasie i grupie rówieśników? Po czym poznać, że w klasie nie wszyscy czują się dobrze, a przede wszystkim co zrobić, by do wykluczenia czy nękania w ogóle nie doszło, gdyż, jak wiadomo, lepiej zapobiegać, niż leczyć? Na te pytania odpowiada w krótkiej, praktycznej sesji wideo prof. Jacek Pyżalski, jeden z najbardziej doświadczonych polskich pedagogów. Pokazuje na kilku przykładach, co rzeczywiście można zrobić stosunkowo niewielkim kosztem, by przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom w klasie. I czego się wystrzegać, by mimo najlepszych intencji nie uczynić więcej szkody niż pożytku!

Wroć na górę