Viele im unterricht − ein team?

konferencja online dla nauczycieli szkół średnich

21 marca 2024

Jak efektywnie pracować z klasą, w której uczniowie i uczennice są w bardzo różnym stopniu zmotywowani
do nauki języka niemieckiego, a jednocześnie prezentują różny poziom kompetencji językowej?

Na jakie aspekty zajęć postawić, na które cechy podręcznika wiodącego zwrócić szczególną uwagę,
tak aby w zajęciach brali udział zarówno ci „chętni”, jak i ci „chętni inaczej”.

18.00 – 18.50
BEATA ĆWIKOWSKA

MOTIVIERTE UND UNMOTIVIERTE IN EINER KLASSE
Jak sprawić, by każdy uczeń i każda uczennica aktywnie uczestniczyli w zajęciach

O prelegencie

18.50 – 19.00
ADAM DOMINIAK

EIN TOLLES TEAM
Jak zadbać o potrzeby nowego pokolenia uczniów i nauczycieli

O prelegencie

19.00 – 19.50
KATARZYNA SROKA

ALLTAGSSITUATIONEN
Jak dzięki kontekstom sytuacyjnym bliskim uczniom budować ich zaangażowanie w lekcję języka

O prelegencie

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

  • Podręcznik i książka ćwiczeń Ein tolles Team 1
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Slajdy trenerów

Poznaj nowy kurs dla szkół średnich

Wroć na górę