Polecamy gry i zabawy gotowe do przeprowadzenia w klasie oraz dodatkowy trening słownictwa do wykorzystania na lekcjach lub jako praca domowa.

Pobierz materiały

NOWOŚĆKARTY PRACY
W PARACH (2)

NOWOŚĆKARTY PRACY
Z PLAKATAMI (10)

NOWOŚĆKARTY PRACY
Z DVD (13)


CLIL (3)

GRY I ZABAWY (6)

TRENING SŁOWNICTWA (6)

KARTY SŁÓWEK (6)

DYKTANDA (7)