Polecamy gry i zabawy gotowe do przeprowadzenia w klasie oraz dodatkowy trening słownictwa do wykorzystania na lekcjach lub jako praca domowa.

Pobierz materiały

KARTY PRACY
W PARACH (2)

KARTY PRACY
Z PLAKATAMI (10)

KARTY PRACY
Z DVD (13)


CLIL (3)


NOWOŚĆGRY I ZABAWY (19)

NOWOŚĆ
TRENING SŁOWNICTWA (18)


NOWOŚĆKARTY SŁÓWEK (29)


NOWOŚĆDYKTANDA (19)