Jak uczyć języka i jednocześnie poszerzać ogólną wiedzę uczniów? Zobacz przykładowe strony Landeskunde i projekty rozwijające umiejętności społeczne uczniów.